0

УСЛОВИЯ ЗА ВРЪЩАНЕ

Закупената стока винаги може да бъде върната, което означава, че Потребителят упражнява правото си на отказ от сключения с Дружеството договор за онлайн продажба.

Условия за упражняване на правото на отказ на Потребителя от сключения договор за онлайн продажба:

- Отказът следва да бъде направен в срок от 14 (четиринадесет) дни, считано от деня на доставката на стоката.

- Потребителят е длъжен да уведоми Дружеството  в писмен вид за своето решение да се откаже от договора, връщайки закупената стока.

• за целта е необходимо Потребителят да попълни онлайн формуляр за връщане  – тук.

• формулярът се попълва от Потребителя и се изпраща на Дружеството заедно с заявената (за връщане стока, в рамките на горепосочения срок).

- Във формуляра за връщане на стока задължително се посочва банковата сметка на Потребителя (в съобщение) по която Дружеството ще възстанови платената сума.

- Потребителят е отговорен за връщането на Стоката  на Дружеството в  същото състояние, в което е била доставена.

- Адрес за връщане на стоката: град София 1000, бул. Цариградско Шосе №92А, сграда София Аутлет Център.

- Върната в горепосочения срок стока ще бъде приета от Дружеството при следните условия:

• стоката е в оригиналната си опаковка, без каквито и да е залепващи материали върху нея.

• стоката не е употребявана, зацапана или с повреден/липсващ етикет.

• приложена е Проформа фактура, с която стоката е получена.

- Разноските по връщането на стоката са за сметка на Потребителя - съгласно чл. 47, ал. 1, т. 9 от Закона за защита на потребителите, с изключение на случаите на констатирани и потвърдени от Дружеството явни недостатъци на стоката.

- Възстановяване на сумата се извършва в 14 (четиринадесет) дни срок от датата на приемане на Стоката на посочения за връщане адрес. Сумите се възстановяват по банковата сметка, посочена във формуляра за връщане или по кредитната карта на Потребителя.

- До момента на получаване на връщаната стока  на посочения от Дружеството адрес, рискът от повреждането на стоката се носи от Потребителя.