0

ДОСТАВКА И ПЛАЩАНЕ

Доставка:

Във връзка с доставянето и получаването на поръчани от онлайн магазина стоки, Потребителите трябва да имат в предвид следното:

1) Доставят се единствено стоките по поръчки, заявени от съответния Потребител и потвърдени от Дружеството.

2) Доставката се осъществява единствено на територията на Република България.

- Потребителят се съгласява, че е възможно удължаване на горепосочения срок за доставка, при наличие на непредвидени обстоятелства, намиращи се извън контрола на „Смарт Ритейл“ ЕООД и с оглед установеното в съответните разпоредби на Закона за защита на потребителите.

3) Поръчаната стока се доставя чрез куриер – „СПИДИ“ АД, с електронен адрес: http://www.speedy.bg.

4) При Стандартна доставка на стоката Потребителят заплаща 5,95 лв., с изключение на случаите, описани в точки 8),9) и 10) по-долу. Стандартната доставка е безплатна за всички поръчки на стойност над 75 лв. Срокът за Стандартна доставка е 3 (три) - 5 (пет) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 11).

5) При Експресна доставка на стоката Потребителят заплаща 9,95 лв., с изключение на случаите, описани в точки 8),9) и 10) по-долу. Срокът за Експресна доставка е 2 (два)- 3 (три) работни дни от датата на потвърждаване на поръчката, с изключение на случаите, описани в точка 11).

6) Поръчаната стока се доставя в подходяща за вида й опаковка.

7) Поръчаната стока се доставя на адреса и получателя, посочени от Потребителя в поръчката.

8) В случай, че:

- Потребителят не бъде намерен на адреса, посочен в заявката и съответният куриер не може да осъществи доставката според работния си график, на посочения адрес за доставка, се оставя известие с телефон на куриера, с когото Потребителят следва да се свърже в рамките на 3 (три) работни дни или се следват правилата на уведомяване на куриерската фирма. (За повече информация, моля посетете сайта на „СПИДИ“ АД: http://www.speedy.bg).

Ако Потребителят не се свърже с куриера в посочения по-горе срок и по този начин се стигне до невъзможност за връчване на пратката, договорът за онлайн продажба се прекратява автоматично и стоката се връща на Дружеството. В този случай стойността на доставката (дължимата такса за експресна доставка в рамките на 1 до 3 дни, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД) обратно до Дружеството, е дължима от Потребителя и се заплаща в срок и по сметка, посочена от Дружеството.

9) В случай, че Потребителят желае пренасочване на пратката на друг адрес, различен от адреса, посочен вече в поръчката, която е потвърдена от Дружеството, това се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката следва да заплати стойността на доставката, съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

10) Пренасочване на пратката към друг адрес, различен от адреса, посочен в потвърдената от Дружеството поръчка, поради предоставен от Потребителя грешен или непълен адрес, се счита за допълнителна услуга и Потребителят/получателят на стоката, следва да заплати стойността на доставката съгласно тарифата на „СПИДИ“ АД.

В случаите по точки 9) и 10) по-горе, отношенията по заплащането на стойността на доставката се уреждат между Потребителя и куриера.

Плащане:

Плащане чрез наложен платеж:

Плащането на обявената стойност на наложения платеж (цената, която Потребителят следва да заплати за закупената стока) се извършва по следния начин:

- от получателя на доставяната стока

- на куриера

- в момента на доставката на пратката.

Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга, ако е налице задължение за това, съгласно настоящите Общи условия.

Плащане с банкова платежна карта (кредитна или дебитна карта):

За да се извърши плащане чрез използването на банкова карта, трябва да са налице следните условия:

- банковата платежна карта следва да е от някой от следните видове: MasterCard, Visa, Maestro, Diners Club.

- банковата платежна карта следва да поддържа възможност за извършване на транзакции чрез картата в интернет;

При плащане чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна):

- се отваря платежна страница на обслужващата Дружеството банка;

- на платежната страница Потребителят следва да въведе данните на картата, чрез която ще извърши плащането:

тип на картата

номер на картата

дата на валидност на картата

код за сигурност на картата;

- при наличие на регистрация в схемите за онлайн автентикация Verified by VISA или MasterCard SecureCode - ще се отвори автентикационна страница на банката-издател на картата, където Потребителят следва да въведе паролата си за автентификация;

- при успешна транзакция, на екрана ще се визуализира транзакционна бележка, която Потребителят следва да разпечата или запази;

- при неуспешна транзакция, на екрана ще се отвори интернет-страница за грешка, която уведомява Потребителя за неосъществяването на транзакцията; в случай на неуспешна транзакция Потребителят има възможност да инициира ново плащане чрез картата, като повтори необходимите стъпки.

Във връзка с плащането чрез банкова платежна карта (кредитна или дебитна) Потребителят трябва да има предвид следното:

- Със завършване на поръчката на стока/-и от онлайн-магазина Потребителят потвърждава, че е оправомощен ползвател на кредитната/дебитната карта, която се използва – т.е., че той е легитимният картодържател съгласно сключен договор с банката-издател или че е изрично упълномощен от легитимния картодържател да използва картата.

- Всички притежатели на кредитни/дебитни карти са обект на проверки за потвърждаване и разрешение от издателя на съответната карта;

- Транзакционната валута при плащане с платежна карта е български лев (лв). Евентуалното наличие в онлайн магазина на посочени цени на определени стоки в друга валута, освен български лев, служат единствено за информативни цели и могат да се различават от начислената по картата на Потребителя сума в същата валута.

11) При кампанийни акции тип "Черен Петък", "Коледна Промоция" и други подобни, се допуска удължаване на сроковете за "Стандартна" и "Експресна" доставка, посочени в точка 4) и точка 5),с допълнителни 5 работни дни.